GDPR/AVG/Privacy

Als u zich inschrijft voor een activiteit, of een contactformulier invult, worden de gegevens die u bij het inschrijven invoert door VSZ bewaard.

Deze gegevens worden enkel door VSZ gebruikt om met u contact op te nemen ivm de door u aangegeven activiteit en om u te verwittigen indien VSZ van oordeel is dat er informatie beschikbaar is binnen VSZ die mogelijks voor u interessant kan zijn. 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens bewaren, u ze wil laten wijzigen of inzien kan u via het contactformulier op de site dat aan ons laten weten. Wij doen dan het nodige.

Indien dit in de toekomst wordt gewijzigd kan u daarover hier meer informatie vinden.