Beleidsvisie

De vzw VSZ stelt zich tot doel het verzamelen en uitdragen van kennis, kwaliteit, innovatie en professionaliteit omtrent de reprocessing van medische hulpmiddelen in ziekenhuizen.

Hiervoor wordt een kader gecreëerd voor alle stakeholders betrokken bij de reprocessing, met name de professionele omkadering in ziekenhuizen, de overheid en accreditering, commerciële partners, en beroepsverenigingen.

Het VSZ tracht de doelstellingen te bereiken middels :

  • Het organiseren van studiedagen, kwaliteitsgroepbijeenkomsten en netwerking.
  • Het participeren aan werkgroepen ter bevordering van een wettelijk kader (HGR, Z&G, FAGG, FOD).
  • De samenwerking met (inter)nationale beroepsverenigingen (VZA, ASTER, VVOV, AIEVV, beMedtech, WFHSS, SVN).
  • De uitbouw van een kennisplatform via de vernieuwde website
  • Het borgen van de kwaliteit in diverse opleidingen.