Intervisie MDR vs. reprocessing


Geen foto

Reprocessing single use devices en de impact op de CSA


Auteur(s)
Mira Dreesen, ziekenhuisapotheker UZ Leuven
Wouter Meert, procesverantwoordelijke CSA UZ Leuven