10/10/2019 - 08:48

Benchmark CSA 2019

Geen foto

Namens de VSZ, Aster en AT Osborne nodigen wij u uit voor deelname aan de benchmark CSA 2019. Het doel van deze benchmark is tweeledig: het meten en vergelijken van de efficiëntie en de productiviteit van de CSA’s in België, en deze te gaan vergelijken met de Nederlandse collega’s.

Aan de hand van de resultaten kunt u nagaan hoe uw CSA scoort ten opzichte van CSA’s in andere vergelijkbare ziekenhuizen in België en Nederland.

De vragen gaan over het beheer en taken, het budget, de locatie, de grootte, logistiek en transport, de productie, de apparatuur en de formatie van uw CSA. Het is raadzaam om voor het beantwoorden van de vragen het bijgevoegde instructieformulier goed te lezen, en de benoemde gegevens vooruit op te zoeken en beschikbaar te hebben. De enquête bestaat uit maximaal 60 vragen en het invullen kost maximaal 90 minuten mits de gevraagde data vooruit zijn opgezocht.

We willen benadrukken dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld en dat niemand, behalve de facilitator, op de hoogte is van de herkomst van de data. De facilitator zal de data enkel en alleen voor de Benchmark gebruiken en deze data met niemand delen.

Hoe meer deelnemers de enquête invullen hoe nauwkeuriger de resultaten zullen zijn. Het is echter van belang dat slechts 1 survey wordt ingevuld per ziekenhuis.

De uiterste invuldatum voor de enquête is zondag 1 december 2019.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze benchmark dan kunt u contact met ons opnemen via Krist Henrotin

Instructies en uitleg over het invullen van de benchmark.

Link naar de benchmark.

De originele uitnodiging die werd gemaild vindt u hier.


Laatste wijzigingen

Reprocessing single use devices en de impact op de CSA

De quiz en bijbehorende presentatie van de workshop, gegeven door VSZ, op de dag van de ziekenhuisapotheker in 2019.
De dag van de ziekenhuisapotheker wordt jaarlijks georganiseerd door VZA, de vereniging van Vlaamse ziekenhuisapothekers

Om de quiz te spelen: Klik op de link, selecteer "play as guest" en dan "classic".
Surf naar kathoot.com met je smartphone en voer de game pin in.

De eerste twee vragen zijn testvragen en maken geen deel uit van de quiz maar dienen om het systeem te leren kennen.

De quiz en bijbehorende presentatie van de workshop, gegeven door VSZ, op de dag van de ziekenhuisapotheker in 2018.
De dag van de ziekenhuisapotheker wordt jaarlijks georganiseerd door VZA, de vereniging van Vlaamse ziekenhuisapothekers

Om de quiz te spelen: Klik op de link, selecteer "play as guest" en dan "classic".
Surf naar kathoot.com met je smartphone en voer de game pin in.

De eerste twee vragen zijn testvragen en maken geen deel uit van de quiz maar dienen om het systeem te leren kennen.

Abonneer op