Europese verordening MH en reprocessing single use


Geen foto

Een voordracht van ziekenhuisapotheker Thomas Onsea op het 35e symposium van V.V.O.V.
Deze voordracht is door andere sprekers ook gegeven op de lentevergaderingen van de kwaliteitsgroepen.


Auteur(s)
Apr. Thomas Onsea