Vereniging sterilisatie in het ziekenhuis - Vereniging sterilisatie in het ziekenhuis https://www.verenigingsterilisatie.be/ nl Behandeling van flexibele scopen https://www.verenigingsterilisatie.be/node/154 <div data-history-node-id="154" class="node node--type-presentatie node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Behandeling van flexibele scopen </h2> <br> </div> <div class="group-left"> <div> <img alt="Geen foto" src="/sites/default/files/2020-02/Pagina%27s%20van%20Presentatie%20flexibele%20scopen%205-12-19.jpg" width="300" height="169" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="group-right"> <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign" aria-hidden="true"></span> <p>Verschil tussen een flexibele fiberscoop en een flexibele videoscoop.<br /> Aandachtspunten bij gebruik, reiniging en desinfectie van flexibele scopen</p> <div><time datetime="2019-12-05T12:00:00Z">2019-12</time> </div> <br><br> <div class="field-label-above">Auteur(s)</div> <br > Karen De Vlieger, Marketing Manager Belux Storz</br> <br><br> <b><br> <div class="auteur" > <a href="/Files/Archief/Archief%20studiedagen/Studiedag%202019/Presentatie%20flexibele%20scopen%205-12-19.pdf" target="_blank">pdf presentatie</a></div> </b><br> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="nl">Studiedag</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/50" hreflang="nl">Workshop studiedag</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/69" hreflang="nl">Endoscopie</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="nl">High level desinfectie</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/65" hreflang="nl">Reiniging</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/73" hreflang="nl">Bewaring en opslag</a></div> </div> </div> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Mon, 03 Feb 2020 21:31:57 +0000 Gert.Nuyts 154 at https://www.verenigingsterilisatie.be Optimalisatie chirurgisch basisintrumentarium https://www.verenigingsterilisatie.be/node/153 <div data-history-node-id="153" class="node node--type-presentatie node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Optimalisatie chirurgisch basisintrumentarium </h2> <br> </div> <div class="group-left"> <div> <img alt="Geen foto" src="/sites/default/files/2020-02/Pagina%27s%20van%20Presentatie%20VSZ%202019%20BENL.jpg" width="300" height="225" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="group-right"> <div><time datetime="2019-12-05T12:00:00Z">2019-12</time> </div> <br><br> <div class="field-label-above">Auteur(s)</div> <br > Luc Hombroek, SAM consultant</br> <br><br> <b><br> <div class="auteur" > <a href="/Files/Archief/Archief%20studiedagen/Studiedag%202019/Presentatie%20VSZ%202019%20BENL.PDF" target="_blank">pdf presentatie</a></div> </b><br> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="nl">Studiedag</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/50" hreflang="nl">Workshop studiedag</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/74" hreflang="nl">Instrumenten</a></div> </div> </div> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Mon, 03 Feb 2020 21:18:29 +0000 Gert.Nuyts 153 at https://www.verenigingsterilisatie.be Intervisie MDR vs. reprocessing https://www.verenigingsterilisatie.be/node/150 <div data-history-node-id="150" class="node node--type-presentatie node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Intervisie MDR vs. reprocessing </h2> <br> </div> <div class="group-left"> <div> <img alt="Geen foto" src="/sites/default/files/2020-01/Pagina%27s%20van%20MDR%20en%20KB.jpg" width="300" height="212" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="group-right"> <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign" aria-hidden="true"></span> <p>Reprocessing single use devices en de impact op de CSA</p> <div><time datetime="2019-12-05T12:00:00Z">2019-12</time> </div> <br><br> <div class="field-label-above">Auteur(s)</div> <br > Mira Dreesen, ziekenhuisapotheker UZ Leuven</br> <br > Wouter Meert, procesverantwoordelijke CSA UZ Leuven</br> <br><br> <b><br> <div class="auteur" > <a href="/Files/Archief/Archief%20studiedagen/Studiedag%202019/MDR%20en%20KB.pdf" target="_blank">pdf presentatie</a></div> </b><br> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/49" hreflang="nl">Studiedag voordracht</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/62" hreflang="nl">Studiedag</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="nl">Europese verordening</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="nl">Reprocessing</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/57" hreflang="nl">Single use</a></div> </div> </div> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Wed, 08 Jan 2020 22:42:54 +0000 Gert.Nuyts 150 at https://www.verenigingsterilisatie.be Instrument Reprocessing, Reprocessing of Instruments to Retain Value https://www.verenigingsterilisatie.be/node/79 <div data-history-node-id="79" class="well well-sm node node--type-link node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Instrument Reprocessing, Reprocessing of Instruments to Retain Value </h2> br </div> <div class="group-left"> <div> <picture> <!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--> <source srcset="/sites/default/files/styles/pasfoto_150x150_/public/2018-04/Rode%20boekje.jpg?itok=-xSQs6xF 106w, /sites/default/files/2018-04/Rode%20boekje.jpg 135w" media="all and (min-width: 992px)" type="image/jpeg" sizes="(min-width:150px) 150px, 10vw"/> <source srcset="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2018-04/Rode%20boekje.jpg?itok=HYqptFMA 1x" media="all and (min-width: 768px)" type="image/jpeg"/> <!--[if IE 9]></video><![endif]--> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2018-04/Rode%20boekje.jpg?itok=HYqptFMA" alt="Geen foto" typeof="foaf:Image" /> </picture> </div> </div> <div class="group-right"> <p>Het rode boekje voor CSA van AKI</p> <b> Download document <a href="https://www.a-k-i.org/rote-broschuere" target="_blank">https://www.a-k-i.org/rote-broschuere</a> </b> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Fri, 13 Apr 2018 18:26:01 +0000 Gert.Nuyts 79 at https://www.verenigingsterilisatie.be Risico analyse van de bewaaromstandigheden van gesteriliseerde sets https://www.verenigingsterilisatie.be/node/147 <div data-history-node-id="147" class="node node--type-presentatie node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Risico analyse van de bewaaromstandigheden van gesteriliseerde sets </h2> <br> </div> <div class="group-left"> </div> <div class="group-right"> <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign" aria-hidden="true"></span> <p>Thomas bespreekt zijn verdere onderzoek naar data ivm de houdbaarheid van steriele sets</p> <div><time datetime="2019-10-24T12:00:00Z">2019-10</time> </div> <br><br> <div class="field-label-above">Auteur(s)</div> <br > apr. Thomas Onsea</br> <br><br> <b><br> <div class="auteur" > <a href="/Files/Archief/Archief%20Q-groepen/Qgroep%20Antwerpen_24102019.pdf" target="_blank">pdf presentatie</a></div> </b><br> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/26" hreflang="nl">Q-groep</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/21" hreflang="nl">Presentatie of artikel</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/73" hreflang="nl">Bewaring en opslag</a></div> </div> </div> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Tue, 05 Nov 2019 21:30:27 +0000 Gert.Nuyts 147 at https://www.verenigingsterilisatie.be Overzicht aanvragen accreditatie ziekenhuisapothekers https://www.verenigingsterilisatie.be/accreditatie <div data-history-node-id="110" class="well well-sm node node--type-link node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Overzicht aanvragen accreditatie ziekenhuisapothekers </h2> br </div> <div class="group-left"> <div> <picture> <!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--> <source srcset="/sites/default/files/styles/pasfoto_150x150_/public/2018-10/work-space-keep-employees-happy-786x510.jpeg?itok=oOjMnkLq 150w, /sites/default/files/2018-10/work-space-keep-employees-happy-786x510.jpeg 500w" media="all and (min-width: 992px)" type="image/jpeg" sizes="(min-width:150px) 150px, 10vw"/> <source srcset="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2018-10/work-space-keep-employees-happy-786x510.jpeg?itok=YOQ8dc8t 1x" media="all and (min-width: 768px)" type="image/jpeg"/> <!--[if IE 9]></video><![endif]--> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2018-10/work-space-keep-employees-happy-786x510.jpeg?itok=YOQ8dc8t" alt="Geen foto" typeof="foaf:Image" /> </picture> </div> </div> <div class="group-right"> <p>In dit overzicht vind je alle opleidingen terug die aangevraagd zijn bij de accreditatiecommissie.</p> <b> Pdf document <a href="/Files/Archief/Accreditatie%20ziekenhuisapothekers/Accreditatie%20Ziekenhuisapothekers%2020190910.pdf" target="_blank">/Files/Archief/Accreditatie%20ziekenhuisapothekers/Accreditatie%20Ziekenhuisapo…</a> </b> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Fri, 26 Oct 2018 09:56:24 +0000 Gert.Nuyts 110 at https://www.verenigingsterilisatie.be Cursus sterilisatie assistent Limburg https://www.verenigingsterilisatie.be/node/63 <div data-history-node-id="63" class="well well-sm node node--type-link node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Cursus sterilisatie assistent Limburg </h2> br </div> <div class="group-left"> <div> <picture> <!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--> <source srcset="/sites/default/files/styles/pasfoto_150x150_/public/2018-04/PXL.jpg?itok=n-r3k4Je 150w, /sites/default/files/2018-04/PXL.jpg 500w" media="all and (min-width: 992px)" type="image/jpeg" sizes="(min-width:150px) 150px, 10vw"/> <source srcset="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2018-04/PXL.jpg?itok=7wt5NhsX 1x" media="all and (min-width: 768px)" type="image/jpeg"/> <!--[if IE 9]></video><![endif]--> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2018-04/PXL.jpg?itok=7wt5NhsX" alt="Geen foto" typeof="foaf:Image" /> </picture> </div> </div> <div class="group-right"> <p>Hogeschool PXL</p> <p>Hasselt</p> <b> Programma en info <a href="http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Desinfectie-en-sterilisatietechnieken-in-het-ziekenhuis.html?root=congress" target="_blank">http://www.pxl.be/Pub/Home/Agenda/Congress-Agenda/Desinfectie-en-sterilisatiete…</a> Download hier uw cursussen. <a href="http://www.verenigingsterilisatie.be/group/3/nodes" target="_blank">http://www.verenigingsterilisatie.be/group/3/nodes</a> </b> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Wed, 11 Apr 2018 19:08:56 +0000 Gert.Nuyts 63 at https://www.verenigingsterilisatie.be HGR 9446 Endoscopen https://www.verenigingsterilisatie.be/hgr_9446 <div data-history-node-id="143" class="well well-sm node node--type-link node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> HGR 9446 Endoscopen </h2> br </div> <div class="group-left"> <div> <picture> <!--[if IE 9]><video style="display: none;"><![endif]--> <source srcset="/sites/default/files/styles/pasfoto_150x150_/public/2019-07/Pagina%27s%20van%20hgr_9446_advies_endoscopen_en_sondes_update.jpg?itok=f3THJXjv 106w, /sites/default/files/2019-07/Pagina%27s%20van%20hgr_9446_advies_endoscopen_en_sondes_update.jpg 353w" media="all and (min-width: 992px)" type="image/jpeg" sizes="(min-width:150px) 150px, 10vw"/> <source srcset="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2019-07/Pagina%27s%20van%20hgr_9446_advies_endoscopen_en_sondes_update.jpg?itok=npmdN1Ae 1x" media="all and (min-width: 768px)" type="image/jpeg"/> <!--[if IE 9]></video><![endif]--> <img src="/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2019-07/Pagina%27s%20van%20hgr_9446_advies_endoscopen_en_sondes_update.jpg?itok=npmdN1Ae" alt="Geen foto" typeof="foaf:Image" /> </picture> </div> </div> <div class="group-right"> <p>Nieuwe aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties en de powerpoint presentatie bij de voorstelling van deze nieuwe aanbeveling</p> <b> HGR 9446 <a href="/Files/Archief/Documenten/HGR%20endoscopie/hgr_9446_advies_endoscopen_en_sondes_update.pdf" target="_blank">/Files/Archief/Documenten/HGR%20endoscopie/hgr_9446_advies_endoscopen_en_sondes…</a> De presentatie bij de voorstelling van de nieuwe aanbeveling <a href="/Files/Archief/Documenten/HGR%20endoscopie/css-hgr_presentation_presentatie_event_26062029.pdf" target="_blank">/Files/Archief/Documenten/HGR%20endoscopie/css-hgr_presentation_presentatie_eve…</a> </b> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Sat, 06 Jul 2019 19:13:40 +0000 Gert.Nuyts 143 at https://www.verenigingsterilisatie.be Hopje, hopje, hopje, uw darmen in een sopje https://www.verenigingsterilisatie.be/darmen <div data-history-node-id="134" class="node node--type-presentatie node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Hopje, hopje, hopje, uw darmen in een sopje </h2> <br> </div> <div class="group-left"> <div> <img alt="Geen foto" src="/sites/default/files/2019-02/Hopje%20hopje%20hopje%202019%20low%20res.jpg" width="300" height="225" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="group-right"> <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign" aria-hidden="true"></span> <p>De quiz en bijbehorende presentatie van de workshop, gegeven door VSZ, op de dag van de ziekenhuisapotheker in 2019.<br /> De dag van de ziekenhuisapotheker wordt jaarlijks georganiseerd door VZA, de vereniging van Vlaamse ziekenhuisapothekers</p> <p>Om de quiz te spelen: Klik op de link, selecteer "play as guest" en dan "classic".<br /> Surf naar kathoot.com met je smartphone en voer de game pin in.</p> <p>De eerste twee vragen zijn testvragen en maken geen deel uit van de quiz maar dienen om het systeem te leren kennen.</p> <div><time datetime="2019-02-06T12:00:00Z">2019-02</time> </div> <br><br> <div class="field-label-above">Auteur(s)</div> <br > An Surmont</br> <br > Matthias Wallaert</br> <br > Thomas Onsea</br> <br > Gert Nuyts</br> <br><br> <b><br> <div class="auteur" > <a href="https://create.kahoot.it/k/e61395d2-fce4-47ee-99fd-881ec09d53ca" target="_blank">Quiz</a></div> <div class="auteur" > <a href="/Files/Archief/Dag_van_de_ziekenhuisapotheker/Dag%20van%20de%20ziekenhuisapotheker%205%20februari%202019%20V1.1.pdf" target="_blank">Pdf presentatie</a></div> </b><br> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/68" hreflang="nl">Workshop dag van de ziekenhuisapotheker</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/21" hreflang="nl">Presentatie of artikel</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/69" hreflang="nl">Endoscopie</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="nl">High level desinfectie</a></div> </div> </div> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Sun, 10 Feb 2019 19:36:20 +0000 Gert.Nuyts 134 at https://www.verenigingsterilisatie.be Hopje, hopje, hopje, 3x in een sopje https://www.verenigingsterilisatie.be/node/133 <div data-history-node-id="133" class="node node--type-presentatie node--view-mode-rss ds-2col-stacked clearfix"> <div class="group-header"> <h2> Hopje, hopje, hopje, 3x in een sopje </h2> <br> </div> <div class="group-left"> <div> <img alt="Geen foto" src="/sites/default/files/2019-02/2019-02-10%2020_11_32-Hopje%20%28uit%20de%20Eefje%20Wentelteefje%20tv-show%29%5BHD%2C1280x720%5D.mp4%20-%20VLC%20Media%20Player.jpg" width="300" height="238" typeof="foaf:Image" /> </div> </div> <div class="group-right"> <span class="glyphicon glyphicon-exclamation-sign" aria-hidden="true"></span> <p>De quiz en bijbehorende presentatie van de workshop, gegeven door VSZ, op de dag van de ziekenhuisapotheker in 2018.<br /> De dag van de ziekenhuisapotheker wordt jaarlijks georganiseerd door VZA, de vereniging van Vlaamse ziekenhuisapothekers</p> <p>Om de quiz te spelen: Klik op de link, selecteer "play as guest" en dan "classic".<br /> Surf naar kathoot.com met je smartphone en voer de game pin in.</p> <p>De eerste twee vragen zijn testvragen en maken geen deel uit van de quiz maar dienen om het systeem te leren kennen.</p> <div><time datetime="2018-02-06T12:00:00Z">2018-02</time> </div> <br><br> <div class="field-label-above">Auteur(s)</div> <br > An Surmont</br> <br > Matthias Wallaert</br> <br > Thomas Onsea</br> <br > Gert Nuyts</br> <br><br> <b><br> <div class="auteur" > <a href="https://create.kahoot.it/k/8b49c60e-31fd-47d7-a58e-fabbb7a0a51c" target="_blank">Quiz</a></div> <div class="auteur" > <a href="/Files/Archief/Dag_van_de_ziekenhuisapotheker/Dag%20van%20de%20ziekenhuisapotheker%206%20februari%202018.pdf" target="_blank">Pdf presentatie</a></div> </b><br> <div> <div>Labels</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/68" hreflang="nl">Workshop dag van de ziekenhuisapotheker</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/21" hreflang="nl">Presentatie of artikel</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/71" hreflang="nl">Sterilisatie</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/66" hreflang="nl">Desinfectie</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/70" hreflang="nl">High level desinfectie</a></div> </div> </div> </div> <div class="group-footer"> </div> </div> Sun, 10 Feb 2019 18:56:35 +0000 Gert.Nuyts 133 at https://www.verenigingsterilisatie.be