Risico analyse van de bewaaromstandigheden van gesteriliseerde sets


Thomas bespreekt zijn verdere onderzoek naar data ivm de houdbaarheid van steriele sets


Auteur(s)
apr. Thomas Onsea