Symposium toegevoegde waarde van validatie stoomsterilisatie

Geen foto

Dit symposium is bedoeld voor leidinggevenden CSA, ziekenhuisapothekers, ziekenhuishygiënisten, deskundigen steriele medische hulpmiddelen, medewerkers steriele medische hulpmiddelen en andere geïnteresseerden.

Volgens de standaarden ISO 17665 en EN 285 is monitoring en validatie van stoomsterilisatie
essentieel. De laatste decennia hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van stoomsterilisatie. Vroeger werd er bv veel textiel gesteriliseerd, nu meer en meer instrumenten met kleine kanaaltjes. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de manier waarop stoomsterilisatie dient gevalideerd en gemonitord te worden.

4 Validatiebedrijven presenteren hun visie op de toegevoegde waarde van validaties die uitgevoerd worden in België en Nederland.