Home

13/09/2017
Data en onderwerpen van de herfstvergaderingen van de regionale kwaliteitsgroepen.

19/07/2017
Desinfectie van flexibele endoscopen in ziekenhuizen heeft nood aan duidelijke kwaliteitseisen.
Zorginspectie publiceert beleidsrapport over desinfectie van flexibele endoscopen met lumen.

Verslag van de voorzitter over de lentevergaderingen van de kwaliteitsgroepen.

09/06/2017
Nieuwe aanbevelingen Hoge gezondheidsraad : Good practices voor sterilisatie van medische hulpmiddelen

De VSZ is opgericht in 1985. Het doel van de vereniging is de uitwisseling van kennis betreffende de sterilisatie van instrumenten en steriele hulpmiddelen. De focus van de vereniging is om zowel de verantwoordelijken als basismedewerkers op de hoogte te houden van alle vormen en nieuwigheden.

Een maal per jaar wordt er een congres georganiseerd omtrent het CSA-gebeuren. In samenwerking met 4 verschillende hogescholen worden er basisopleidingen en post-graduaat cursussen gegeven. Het bestuur komt op regelmatige basis samen om alles voor te bereiden. Ook wordt er op regelmaat deelgenomen aan andere symposia en congressen om recente ontwikkelingen op te volgen. De vereniging heeft een denktank opgestart om te werken aan de realisatie van een wettelijk kader.

De vereniging werd door de Zorginspectie om advies gevraagd bij het opstellen van de eisenkaders voor de chirurgische en internistische patiënt.